Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018

Τι είναι το έτος φωτός (light year) (l.y) ;

Το έτος φωτός (light year) (l.y) είναι μονάδα μέτρησης μήκους - απόστασης (και όχι χρόνου) και ισοδυναμεί με 9,46 τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα. Είναι δηλαδή η απόσταση που διανύει το φως κατά τη διάρκεια ενός έτους.
Η ταχύτητα του φωτός, στο κενό, φτάνει σχεδόν τα 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο.
Με έτη φωτός μετρούνται οι αποστάσεις εκτός του Ηλιακού μας συστήματος.
Μέσα στο Ηλιακό σύστημα οι αποστάσεις μετρούνται με αστρονομικές μονάδες (α.μ).
Μία αστρονομική μονάδα ισούται με τη μέση απόσταση Γης - Ήλιου, δηλαδή είναι ίση με 149.597.870,7 χιλιόμετρα.

1 σχόλιο: