Παρασκευή, 4 Μαΐου 2018

Οι Βαβυλώνιοι είχαν αναπτύξει την αστρονομική γεωμετρία...

Είναι γνωστό, ότι οι Βαβυλώνιοι ήταν εξαιρετικοί μαθηματικοί και χρησιμοποι-
ούσαν τα μαθηματικά και στις αστρονομικές τους παρατηρήσεις. Είχαν κάνει 
πολλές και σημαντικές αστρονομικές ανακαλύψεις. Όπως φαίνεται οι Βαβυλώ-
νιοι είχαν πολύ μεγαλύτερες γνώσεις και ικανότητες στα μαθηματικά και ειδι-
κότερα στην γεωμετρία από όσο πιστεύαμε. Νέα μελέτη αναφέρει ότι οι Βαβυ-
λώνιοι είχαν αναπτύξει ένα είδος «αστρονομικής γεωμετρίας» με την οποία 
κατάφερναν να παρατηρούν την κίνηση των ουράνιων σωμάτων.

Σύμφωνα με τους ερευνητές οι Βαβυλώνιοι είχαν καταφέρει να εντοπίσουν όχι 
μόνο την ακριβή θέση αλλά και την τροχιά του Δία. Η ανακάλυψη είναι πολύ ση-
μαντική αφού μέχρι σήμερα πιστεύαμε ότι εκείνοι που εντόπισαν την ακριβή θέ-
ση και κίνηση του Δία ήταν μέλη του  Κολεγίου Μέρτον στο Πανεπιστήμιο της 
Οξφόρδης τον 14ο αιώνα. Αν τελικά η ανακάλυψη των ερευνητών επιβεβαιωθεί 
οι επιστήμονες θα πρέπει να εξετάσουν εκ νέου όλα τα σχετικά με την αστρονομία ευρήματα που υπάρχουν από την Βαβυλώνα αφού μπορεί να διαπιστωθεί ότι οι 
αστρονόμοι εκεί είχαν πολύ μεγαλύτερες γνώσεις του Ηλιακού μας συστήματος 
και του Σύμπαντος γενικότερα από όσο πιστεύαμε μέχρι σήμερα.

Ομάδα ερευνητών του Πανεπιστημίου Humboldt στο Βερολίνο μελέτησε ένα 
θραύσμα μίας πήλινης επιγραφής που χρονολογείται ανάμεσα στο 350 π.κ.ε. 
και στο 50 π.κ.ε. Η επιγραφή αυτή είχε διαπιστωθεί ότι περιείχε αστρονομικά 
δεδομένα και οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι σε αυτή υπάρχει… προηγμένη 
γεωμετρία με την οποία οι δημιουργοί της επιγραφής κατέγραψαν την θέση 
αλλά και την τροχιά του Δία. Σύμφωνα με ειδικούς η γεωμετρία των Βαβυλώ-
νιων ήταν πιο προχωρημένη από αυτή που ανέπτυξαν και χρησιμοποίησαν 
αργότερα οι Έλληνες. Όμως για κάποιο λόγο η βαβυλώνια γεωμετρία παρέμει-
νε για αιώνες κρυμμένη μέσα στις επιγραφές.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση των ερευνητών στην επιθεώρηση «Science» στο 
θραύσμα αυτό υπάρχουν καταγεγραμμένα δύο χρονικά διαστήματα εμφάνισης 
του Δία, την πρώτη φορά που εμφανίζεται στον ορίζοντα, και υπολογίζει τη θέ-
ση του πλανήτη σε διάστημα 60 και 120 ημερών.  Οι ερευνητές αναφέρουν επί-
σης ότι στην επιγραφή αυτή έχουν καταγραφεί και άλλα δεδομένα για τον Δία 
όπως ο χρόνος που ο Δίας καλύπτει το μισό της απόστασης των 60 ημερών, χρησιμοποιώντας και πάλι την γεωμετρία. Πιο συγκεκριμένα οι ερευνητές ανα-
φέρουν ότι οι δημιουργοί της επιγραφής χρησιμοποιούσαν τραπεζοειδή σχήματα 
για να υπολογίζουν την θέση του Δία. Σε μία περίπτωση «μοίρασαν» στη μέση 
ένα τραπεζοειδές σχήμα που εμφανίζεται μεταξύ των δύο ακραίων θέσεων του 
πλανήτη στον ορίζοντα. Παρόμοιες μεθόδους με αυτές των Βαβυλώνιων είχαν χρησιμοποιήσει και οι ερευνητές του 14ου αιώνα για να παρατηρήσουν τον Δία. 

*Πηγή πληροφοριών : Science και ΑΠΕ

*Στην παρακάτω εικόνα, βλέπουμε την επιγραφή στην οποία σύμφωνα με 
τους ερευνητές, είναι καταγεγραμμένη η θέση και η τροχιά του Δία μέσα 
από περίπλοκες γεωμετρικές απεικονίσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου