Τρίτη, 15 Μαΐου 2018

Σύγκριση του όγκου του κόκκινου υπεργίγαντα αστέρα Μπετελγκέζ (Betelgeuse) (α Ωρίωνα) και του δικού μας άστρου, του Ήλιου...

1 σχόλιο: