Σάββατο, 28 Απριλίου 2018

Τα Νέφη του Μαγγελάνου (Magellanic Clouds)...

Μια καταπληκτική φωτογραφία από την περιοχή Antofagasta της βόρειας Χιλής, στην 
οποία διακρίνονται οι δύο μικροί ανώμαλοι γαλαξίες, συνοδοί του δικού μας Γαλαξία... 
Το Μέγα Νέφος του Μαγγελάνου (Large Magellanic Cloud, LMC) (δεξιά) και το 
Μικρό Νέφος του Μαγγελάνου (Small Magellanic Cloud, SMC) (αριστερά).
Το Μέγα Νέφος απέχει από το Ηλιακό μας σύστημα 168.000 έτη φωτός και το Μικρό 
Νέφος 195.000 έτη φωτός.
Στην εικόνα, δίπλα αριστερά από το Μικρό νέφος, διακρίνεται το σφαιροειδές σύμπ-
λεγμα αστεριών "7 Tucanae", το οποίο βρίσκεται 130.000 έτη φωτός μακριά από το 
Ηλιακό μας σύστημα.

1 σχόλιο: