Τρίτη, 17 Απριλίου 2018

Μια συγκριτική απεικόνιση του όγκου του λευκού υπεργίγαντα αστέρα Deneb (Ντενέμπ) (α Κύκνου) και του δικού μας άστρου, του Ήλιου...

Ο Deneb απέχει από το Ηλιακό μας σύστημα πάνω από 2.000 έτη φωτός, είναι πάνω από 100.000 φορές λαμπρότερος από τον Ήλιο μας και παρουσιάζει φαινόμενο μέγεθος (m) 1,25. Το απόλυτο μέγεθος του (Μ), είναι περίπου - 8,5, γεγονός που τον καθιστά έναν από τους λαμπρότερους αστέρες που γνωρίζουμε στον Γαλαξία μας. O φασματικός του τύπος είναι A2 Ia.

1 σχόλιο: