Τετάρτη, 11 Απριλίου 2018

Μερικές βασικές γνώσεις για τον πλανήτη Κρόνο...

O Κρόνος είναι ο έκτος πλανήτης σε απόσταση από τον Ήλιο και ο δεύτερος 
μεγαλύτερος πλανήτης στο Ηλιακό σύστημα (μετά τον Δία). Είναι ορατός με 
γυμνό μάτι σαν ένα άστρο στον νυχτερινό ουρανό. Όμως το πιο εντυπωσιακό 
είναι όταν τον παρατηρεί κανείς με ένα τηλεσκόπιο. Τότε φαίνεται να είναι  
σίγουρα, ο πιο όμορφος από τους πλανήτες του Ηλιακού μας συστήματος. 
Αυτό που ξεχωρίζει είναι το σύστημα των χιλιάδων δακτυλίων του, από σκόνη 
και πέτρες που στριφογυρίζουν συνεχώς γύρω του. Η προέλευση των δακτυλίων 
δεν είναι πλήρως γνωστή. Πιστεύεται ότι δημιουργήθηκαν από μεγάλους δορυ-
φόρους (φεγγάρια) που περιστρέφονταν γύρω από τον πλανήτη και θρυμματίσ-
τηκαν από την πρόσκρουση κομητών και μετεωροειδών.

Ο Κρόνος, όπως και ο Δίας, είναι ένας αέριος γίγαντας πλανήτης, ο οποίος απο-
τελείται κυρίως από υδρογόνο (75%), αναμιγμένο με ήλιο (24%) και ίχνη νερού, 
μεθανίου και αμμωνίας, τα οποία σχηματίζουν μια πολύ βαριά δηλητηριώδη 
ατμόσφαιρα.
Για αιώνες τον θεωρούσαν τον τελευταίο πλανήτη του Ηλιακού Συστήματος, 
καθώς είναι γνωστός από την αρχαιότητα. Πολλά από αυτά που σήμερα γνωρί-
ζουμε για τον πλανήτη και τους δορυφόρους του, μας έγιναν γνωστά από την 
εξερεύνηση των διαστημοπλοίων Βόγιατζερ 1 και Βόγιατζερ 2 το 1980 - 81. 
Από το 2004 και μέχρι τις 15 Σεπτέμβρη 2017, η διαστημοσυσκευή  Cassini 
βρισκόταν σε τροχιά γύρω του και τον μελέτησε διεξοδικά. 
Αν και δεν υπάρχει κάποια άμεση πληροφορία για την εσωτερική δομή του Κρό-
νου, θεωρείται ότι το εσωτερικό του είναι όμοιο με αυτό του Δία, δηλαδή αποτε-
λείται από ένα μικρό βραχώδη πυρήνα (περίπου στο μέγεθος της Γης), ο οποίος 
σκεπάζεται από τεράστιες μάζες αερίων.

Έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη 62 δορυφόρων διαφόρων μεγεθών σε τροχιά γύρω 
από τον Κρόνο, 53 από τους οποίους έχουν λάβει ονόματα. 
Ο μεγαλύτερος από αυτούς είναι ο Τιτάνας που είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος 
δορυφόρος στο Ηλιακό Σύστημα, μετά το Γανυμήδη, δορυφόρο του πλανήτη Δία. 
Ο Τιτάνας είναι ο μοναδικός δορυφόρος με πυκνή ατμόσφαιρα (αποτελούμενη 
από μεθάνιο και άζωτο). Είναι μεγαλύτερος και από τον πλανήτη Ερμή. 
Μεθάνιο και αιθάνιο πέφτουν σαν βροχή στην επιφάνειά του Τιτάνα και σχημα-
τίζουν λίμνες και θάλασσες.
Το δεύτερο μεγαλύτερο φεγγάρι είναι η Ρέα, η οποία ίσως να διαθέτει ένα ασθε-
νές σύστημα δακτυλίων. Μερικοί από τους υπόλοιπους δορυφόρους είναι: ο Μίμας, 
ο Εγκέλαδος, ο Επιμηθέας, ο Υπερίωνας, η Καλυψώ, ο Ιαπετός, η Διώνη, κλπ.
Πρόσφατες μελέτες των στοιχείων που έχουν συλλεχθεί από τον μικρό παγωμένο 
δορυφόρο του Κρόνου, τον Εγκέλαδο, επιβεβαιώνουν προηγούμενες, οι οποίες 
είχαν δείξει ότι είναι πολύ πιθανό κάτω από το παχύ στρώμα πάγου να βρίσκεται 
ένας υπόγειος ωκεανός, παρόμοιος με αυτόν που πιστεύεται πως υπάρχει και 
στην Ευρώπη, το δορυφόρο του πλανήτη Δία. 

Κοσμάς Λεοντιάδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου