Δευτέρα, 9 Απριλίου 2018

Υδρογόνο (ύλη) και αντι-υδρογόνο (αντιύλη)...

Ένα άτομο αντι-υδρογόνου αποτελείται από ένα αρνητικά φορτισμένο αντιπρωτόνιο 
γύρω από το οποίο περιστρέφεται ένα θετικά φορτισμένο αντι-ηλεκτρόνιο (ποζιτρόνιο). 
Το άτομο του γνωστού μας υδρογόνου αποτελείται από το θετικά φορτισμένο πρωτόνιο γύρω από το οποίο περιστρέφεται ένα αρνητικά φορτισμένο ηλεκτρόνιο...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου