Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου 2017

Περισσότερος σεβασμός, απέναντι στους λαούς της Γης...

Δυστυχώς είναι αρκετοί αυτοί, οι οποίοι συλλήβδην κατηγορούν, ακόμα και βρίζοντας 
τους λαούς της Γης... και μάλιστα είναι αρκετοί και αυτοί, οι οποίοι αυτοαποκαλούνται 
αυθαίρετα «προοδευτικοί» και ενίοτε και «κομμουνιστές», και πράττουν το ίδιο...
Πόσα… μα πόσα τέτοια δεν ακούμε καθημερινά και μάλιστα από υποτιθέμενα «αριστερά» 
στόματα, όπως : βρωμότουρκοι, κολογερμαναράδες, παλιοεβραίοι και τόσα άλλα… 

Να ξέρετε όμως... πως έτσι… όχι μόνο βλέπετε το δέντρο και χάνετε το δάσος, αλλά αυτό 
δείχνει ξεκάθαρα, πως σίγουρα δεν είστε σε θέση  να κατανοήσετε, πως ιστορικά, η εργα-
τική τάξη κάθε χώρας, έχει προσφέρει αμέτρητες θυσίες και έχει δώσει χιλιάδες νεκρούς 
αγωνιστές, για τη δικαιοσύνη, την προκοπή και τη λευτεριά... αλλά και πως διαχρονικά, 
άνθρωποι του κάθε λαού, έχουν προσφέρει πολλά στις επιστήμες, στις τέχνες, στα γράμ-
ματα και γενικότερα στην εξέλιξη της κοινωνίας.

Για όλα αυτά λοιπόν, αλλά και για άλλα πολλά... χρειάζεται λίγη σεμνότητα και περισσό-
τερος σεβασμός, απέναντι στους λαούς της Γης... Σε όλους τους λαούς... μηδενός εξαιρου-
μένου... και το τονίζω το μηδενός εξαιρουμένου… μήπως και το καταλάβετε… 

Μεγάλη προσοχή λοιπόν... 
Γιατί, για εσάς που ονοματίζεστε ως «αριστεροί», ο σοσιαλσωβινισμός... δεν είναι και πολύ 
μακριά σας... στα πρόθυρα βρίσκεται... και ας μην το ξέρετε... και ειλικρινά λυπάμαι πολύ,
γιατί δεν είστε και σε θέση να το αντιληφθείτε… γιατί απλά, η ιδεολογική σας ανεπάρκεια 
και το μπερδεμένο σας μυαλό, δεν σας το επιτρέπουν…

Κοσμάς Λεοντιάδης

1 σχόλιο: