Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2017

Αριαμπάτα (Aryabhata) (476 - 550 κ.ε.)...

Σαν σήμερα... 18 Δεκέμβρη 550, πεθαίνει ο Αριαμπάτα (Aryabhata), Ινδός αστρονόμος και μαθηματικός, από τους σημαντικότερους επιστήμονες της εποχής του. Καταγόταν από μια επαρχία του άνω Γάγγη. Όπως ο Βραχμαγκούπτα και οι υπόλοιποι Ινδοί μαθηματικοί του Μεσαίωνα, ο Α. ήταν κυρίως αστρονόμος και χρησιμοποιούσε τον μαθηματικό λογισμό μόνο ως πρακτικό όργανο. Το αστρονομικό του έργο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μια σειρά εξαί-ρετων εξηγήσεων των ηλιακών και σεληνιακών εκλείψεων, ενώ αξίζει να σημειωθεί η άπο-ψή του ότι η Γη στρεφόταν γύρω από άξονα. Η ενασχόλησή του με τα μαθηματικά σχετίζε-ται με τη γενικότερη αντίληψη των Ινδών γι’ αυτά· αν και γνώριζαν τη γεωμετρική επιστή-μη μέσω των επαφών με τα ελληνιστικά βασίλεια, δεν αντιλαμβάνονταν, ωστόσο, τον αυσ-τηρά επιστημονικό χαρακτήρα των μαθηματικών· κατά συνέπεια, υπήρξαν οι πρώτοι που κατασκεύασαν τα γνωστά πρακτικά όργανα λογισμού (αρίθμηση και κανόνες της άλγεβ-ρας), τα οποία και διαδόθηκαν κατά τον 13ο αιώνα στην Ευρώπη μέσω των Αράβων. 
Οι τελευταίοι είχαν επηρεαστεί πολύ από το έργο του Αριαμπάτα. 
Ο Αριαμπάτα έκανε χρήση των ψηφίων από το 1 έως το 9 (το μηδέν εισήχθη στα μαθημα-τικά ίσως αργότερα) και έλυσε εξισώσεις με τετραγωνικές και κυβικές ρίζες. Αυτό συνά-
γεται από το έμμετρο έργο του Αριαμπατίγια, το οποίο είναι το μοναδικό που σώθηκε και είναι κυρίως αφιερωμένο στην αστρονομία. Ο Αριαμπάτα υπολόγισε, εκτός των άλλων, με μεγάλη ακρίβεια τη μετάπτωση των ισημερινών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου