Τρίτη, 8 Αυγούστου 2017

Το διαστημικό σκάφος «Νέοι Ορίζοντες» σε απόσταση ρεκόρ από τη Γη... θα εξερευνήσει ένα πολύ μακρινό αντικείμενο του Ηλιακού μας συστήματος...

Πρόκειται για το αστρονομικό αντικείμενο της ζώνης Kuiper, 2014 MU69, που απέχει 
6,5 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα από τη Γη. Είναι ο επόμενος στόχος εξερεύνησης, μετά 
τον Πλούτωνα, του διαστημικού σκάφους New Horizons.
Μήπως όμως το αντικείμενο MU69 στην πραγματικότητα είναι δυο ξεχωριστά αστρο-
νομικά αντικείμενα;
Οι επιστήμονες της αποστολής New Horizons προσπαθούν να απαντήσουν σ’ αυτό το ερώτημα καθώς ταξινομούν τα νέα δεδομένα που συλλέχθηκαν από το μακρινό αντι-
κείμενο της ζώνης Kuiper 2014 MU69, το οποίο θα προσεγγίσει το διαστημικό σκάφος 
Νέοι Ορίζοντες την 1η Γενάρη του 2019. Αυτή η προσέγγιση θα είναι η πιο μακρινή προσέγγιση αστρονομικού αντικειμένου στην ιστορία της εξερεύνησης του διαστήματος, πάνω από 1,6 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα πέρα από τον πλανήτη-νάνο Πλούτωνα.
Το αντικείμενο της ζώνης του Kuiper που απέχει 6,5 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα από τη 
Γη, πέρασε μπροστά από ένα μακρινό άστρο στις 17 Ιουλίου του 2017. Τηλεσκόπια από
τη Γη στόχευσαν το αντικείμενο για να παρατηρήσουν την σκιά του και να αντλήσουν 
έτσι περισσότερα στοιχεία για το μέγεθος, το σχήμα του και το περιβάλλον γύρω από 
το MU69.

Με βάση τις νέες παρατηρήσεις απόκρυψης του μακρινού άστρου, οι αστρονόμοι κατέ-
ληξαν στο συμπέρασμα ότι το MU69 δεν είναι ένα σφαιρικό σώμα, αλλά μπορεί να είναι 
ένα εξαιρετικά επίμηκες σφαιροειδές σώμα, ή θα μπορούσε να είναι ένα ζεύγος αντικει-μένων που το ένα περιφέρεται γύρω από το άλλο ή ότι πρόκειται για ένα ενιαίο σώμα 
από το οποίο λείπει ένα μεγάλο κομμάτι. Από τις παρατηρήσεις αυτές προέκυψε ότι το MU69 φαίνεται να έχει εύρος μέχρι 30 χιλιόμετρα ή αν πρόκειται για δυο αντικείμενα, 
τότε το καθένα έχει διάμετρο 15 έως 20 χιλιόμετρα.
Πρόκειται για ένα αστρονομικό αντικείμενο με εξωτικό σχήμα ή είναι ένα δυαδικό αντι-κείμενο; Σ’ αυτό, αλλά και σε άλλα ερωτήματα σχετικά με το το MU69 θα δώσει απαντή-
σεις το διαστημικό σκάφος Νέοι Ορίζοντες σε λιγότερο από 17 μήνες από σήμερα.

Πηγή πληροφοριών : nasa.gov

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου